Европейската комисия публикува разпределението на бюджетите за страните членки по директните плащания и по Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2021-2027 година. 

Докъде са Брюксел и София в изграждането на новата ОСП?

По директните плащания България ще получи за целия период 5,659.1 млрд. евро, като с всяка следваща година се забелязва, че средствата да се увеличават. 
По години разпределението е следното: 

2021 г.  -   782.6 млн. евро
2022 г.  -   791.2 млн. евро 
2023 г.  -  799.8 млн. евро 
2024 г.  -   808.4 млн. евро 
2025 г.  -   817.1 млн. евро 
2026 г.   -  825.7 млн. евро 
2027 г.   -  834.3 млн. евро 

 

За сравнение през предходния програмен период парите по директните плащания бяха 4,7 млрд. евро

По Програмата за развитие на селските райони, очаквано, парите намаляват, но в същото време за няколко години се предвижда те да са без промяна. Общата сума за периода 2021-2027 е 2,037.6 млрд. евро, а по години разпределението е:

2021 г.   - 344.6 млн. евро 
2022 г.   -  282.2 млн. евро 
2023 г.   -  282.2 млн. евро 
2024 г.   -  282.2 млн. евро 
2025 г.   -  282.2 млн. евро 
2026 г.    - 282.2 млн. евро 
2027 г.    - 282.2 млн. евро 

 

Логично е да обърнем поглед и към останалите страни. Най-голям бюджет за директни плащания за следващия програмен период е предвиден да отиде към Франция - 50,995.0 млрд. евро. Следват Германия и Испания със съответно 34,409.9 млрд. евро и 34,124.2 млрд. евро

Нашите съседи, част от семейството на ЕС - Гърция и Румъния, ще разпределят между бенефициентите си по директните плащания съответно 14,529.6 млрд. евро и 13,628.4 млрд. евро

По ПРСР съседите ни ще могат да разполагат с 4,021.9 млрд. евро за Гърция и 6,983.3 млрд. евро за Румъния. 

Общо гласуваният през юли 2020 г. бюджет за най-старата политика на Европейския съюз - Общата селскостопанска политика (ОСП), е 344 млрд. евро. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.