След повече от месец и половина закъснение спрямо предходни години, Министерството на земеделието публикува Наръчник за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2023.

Вижте НАРЪЧНИКА 

Документът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегическия план за развитие на земеделието на страната и в него са описани подробно всички възможности за кандидатстване за директни плащания за настоящата кампания. 

Преди дни Държавен фонд "Земеделие" публикува на официалната си интернет страницата утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ образец на пълномощно, чрез което кандидатите за интервенциите на директните плащания за Кампания 2023 могат да оторизират други лица, които да ги представляват пред институцията.

С промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички кандидати за Кампания 2023 следва да имат регистрация в Системата за електронно управление (СЕУ).

През нея ще се осъществява и цялата комуникация, свързана с подпомагането по интервенциите на директните плащания. Регистрацията може да се извърши лично, на място в областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ или в общинска служба „Земеделие“.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg