Дебатът как ще се прилага новата ОСП след 2022 г. кипи усилено във всички страни членки. Докато у нас заседанията на Тематичната работна група за Стратегическия план са в застой, в Германия министрите по селско стопанство в отделните провинции постигнаха споразумение. Асоциацията на фермерите обаче реагира остро против.

Нов супертриалог се задава през месец май

По време на среща в Берлин на 25 – 26 март 16-те провинции изготвиха документ, който предвижда 47% от разходите за селско стопанство да бъдат насочени към постигане на екологични цели. 

Министрите призовават 25% бюджета за директни плащания да се използва за екосхеми, както и да има нарастващо годишно прехвърляне на средства от Първи стълб към Втори стълб в размер на 11% през 2024 г., 12,5% през 2025 г. и 15% през 2026 г. 

Предвиждат се също 5% за екологични условия (например оставяне на част от площите като необработваеми) и 2% за обвързана подкрепа на овце, кози и крави с телета. 

Ако решението на министрите бъде одобрено от федералното правителство, това ще означава, че от общо 6 млрд. евро годишен бюджет на Германия от ОСП 3,5 млрд. евро ще бъдат използвани за „устойчиво развитие и публични блага“. 

Сделката предвижда също допълнително подпомагане на младите земеделски стопани с 2% от бюджета за директни плащания. Това ще позволи допълнително финансиране от приблизително 70 евро/ха за стопанство до 120 ха. 

Работи се също върху по-малка административна тежест за дребните земеделски стопани и опростен контрол, „където е подходящо“. 

Документът съдържа и предложение за екосхеми, включително доброволно увеличаване на непроизводствените площи (например площи под угар или елементи на пейзажа, засаждане с цъфтящи цветя на зони или ивици в обработваеми площи). 

Ще се засили диверсификацията с най-малко 10% бобови култури и най-малко 5 различни вида плодове. 

Юлия Кльокнер, федерален министър на селското стопанство, заяви след срещата, че е напълно „реалистично“ 25% от директните плащания да бъдат заделени за екосхеми. Тя отново обърна внимание, че „дейностите, насочени за опазване на околната среда, не са включени единствено в екосхемите“. 

Асоциацията на фермерите в Германия обаче предупреди, че споразумението между министрите ще доведе до „сериозни намаления в субсидиите за фермерите“. 

Нейният председател посочи, че „това ще предизвика структурни промени“, а „прехвърлянето на средства от Първи към Втори стълб е сериозно, без да има никакви гаранции, че тези средства ще бъдат използвани напълно от фермерите“. Нещо повече, могат да настъпят „драстични намаления от 40% на директните плащания“, се посочва в последния бюлетин за ОСП на родното земеделско министерство. 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg